ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

oveka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

oveka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/06/2016 карасяччя [uk] карасяччя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2016 жовток [uk] жовток ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2016 гедз [uk] гедз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2015 доконаний вид [uk] доконаний вид ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 кукібливий [uk] кукібливий ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 кукільний [uk] кукільний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 куличок [uk] куличок ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 купчик [uk] купчик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 курватура [uk] курватура ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 курантовий [uk] курантовий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 купоросовий [uk] купоросовий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 удосвітній [uk] удосвітній ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 держання [uk] держання ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 курінець [uk] курінець ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 кулакувати [uk] кулакувати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 ксероз [uk] ксероз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 куканчик [uk] куканчик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 кульба [uk] кульба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 журимося [uk] журимося ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 співредактор [uk] співредактор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 цехіни [uk] цехіни ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 збудування [uk] збудування ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 божевільня [uk] божевільня ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 ніжитися [uk] ніжитися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 нечемний [uk] нечемний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 повзти [uk] повзти ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 ніжити [uk] ніжити ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 чистомовка [uk] чистомовка ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 помірок [uk] помірок ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 покорм [uk] покорм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ