ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

wertxi

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

wertxi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Helmingunarleit [is] Helmingunarleit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 viðskiptaþvingana [is] viðskiptaþvingana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Gerðarsafn [is] Gerðarsafn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 aukið [is] aukið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Vestrahorn [is] Vestrahorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Gyða Valtýsdóttir [is] Gyða Valtýsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Hruni [is] Hruni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Hillna [is] Hillna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Fuþark [is] Fuþark ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 athugarðu [is] athugarðu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 nútímavæða [is] nútímavæða ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 undirritaði [is] undirritaði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 sögunnar [is] sögunnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 mánudögum [is] mánudögum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Möðruvellir [is] Möðruvellir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 villist [is] villist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 gaggalagó [is] gaggalagó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 ígull [is] ígull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 einyrki [is] einyrki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 verst [is] verst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2019 Íslendingadagurinn [is] Íslendingadagurinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 versluninni [is] versluninni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 Liljurós [is] Liljurós ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 Rímur [is] Rímur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 dölunum [is] dölunum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 dölum [is] dölum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 bekkjanna [is] bekkjanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 laufskálarétt [is] laufskálarétt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Rósóttur [is] Rósóttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Rauðfeldsgjá [is] Rauðfeldsgjá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ