ਕਾਤਾਲਾਨ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Català]

ਕਾਤਾਲਾਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 8.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.421
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 57.553
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 10.415
 • ਕਾਤਾਲਾਨ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ jqmj (Queralt)
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • vingués ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vingués
 • llig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ llig
 • sacsejat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sacsejat
 • llaços ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ llaços
 • Hagen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hagen
 • hàgeu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hàgeu
 • hàgem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hàgem
 • haja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haja
 • inexplotat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inexplotat
 • incurabilitat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ incurabilitat

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ