ਕਾਤਾਲਾਨ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Català]

ਕਾਤਾਲਾਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 8.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.386
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 56.056
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 11.420
 • ਕਾਤਾਲਾਨ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ jqmj (Queralt)
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 20 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 20
 • 21 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 21
 • 22 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 22
 • 23 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 23
 • 24 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 24
 • 25 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 25
 • 26 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 26
 • 27 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 27
 • 28 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 28
 • 29 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 29

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ