ਮਿਨ ਦੋਙ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਮਿਨ ਦੋਙ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 福州 ਉਚਾਰਨ 福州
  • 杭州 ਉਚਾਰਨ 杭州
  • 茶 ਉਚਾਰਨ
  • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
  • 光餅 ਉਚਾਰਨ 光餅
  • 福州 ਉਚਾਰਨ 福州
  • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国
  • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
  • KFC ਉਚਾਰਨ KFC
  • 伓是 ਉਚਾਰਨ 伓是

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਮਿਨ ਦੋਙ)?