ਜਰਮਨ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Deutsch]

ਜਰਮਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 129.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 19.286
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 512.451
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 725
 • ਜਰਮਨ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Moyan Brenn
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • stiekum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stiekum
 • anzugeben ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ anzugeben
 • Kriegsclip ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kriegsclip
 • Archaeogaming ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Archaeogaming
 • Archaeogamer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Archaeogamer
 • E-Residency-Amt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ E-Residency-Amt
 • Degagismus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Degagismus
 • Bumsenomics ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bumsenomics
 • Kunstkap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kunstkap
 • erkenntnisinteresselos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ erkenntnisinteresselos

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ