ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 983.522.920
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 268.800
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 158.345
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 7.122
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Mrdoubtfire
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Celine Farach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Celine Farach
 • ain't gotta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ain't gotta
 • out on ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ out on
 • nigfag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nigfag
 • hestares ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hestares
 • jack in ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jack in
 • butt sex ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ butt sex
 • Plexers ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Plexers
 • Ata Rangi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ata Rangi
 • Okell ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Okell

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ