ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[English]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 983.522.920
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 279.884
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 162.517
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 8.473
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Mrdoubtfire
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Uraidla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uraidla
 • Dactylology ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dactylology
 • Cetology ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cetology
 • footege ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ footege
 • loene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ loene
 • Node.js ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Node.js
 • Woran denkst du? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Woran denkst du?
 • podemos fazer isso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ podemos fazer isso
 • Filleigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Filleigh
 • Thunderation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Thunderation

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ