ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: The most consulted pronunciations

  • India ਉਚਾਰਨ India
  • 18 ਉਚਾਰਨ 18
  • online ਉਚਾਰਨ online
  • island ਉਚਾਰਨ island
  • shorts ਉਚਾਰਨ shorts
  • satyr ਉਚਾਰਨ satyr
  • universal ਉਚਾਰਨ universal
  • { ਉਚਾਰਨ {
  • lung ਉਚਾਰਨ lung
  • Jingle Bells ਉਚਾਰਨ Jingle Bells

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)?