ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 319
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 21.667
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 33
 • ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Public domain
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • malŝalti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ malŝalti
 • surhavi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ surhavi
 • femurosto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ femurosto
 • Polesio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Polesio
 • ungego ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ungego
 • ungobroso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ungobroso
 • sparkado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sparkado
 • sparkilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sparkilo
 • sparko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sparko
 • nesimetria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nesimetria

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ