ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 321
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 21.783
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 13
 • ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Public domain
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • elladigilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elladigilo
 • korkŝtopilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ korkŝtopilo
 • minutilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ minutilo
 • nuksrompulo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nuksrompulo
 • travalo por fingroj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ travalo por fingroj
 • partopago ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ partopago
 • eligi sono ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eligi sono
 • Polesio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Polesio
 • kunrespondi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kunrespondi
 • morosfinkso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ morosfinkso

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ