ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Esperanto]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 325
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 24.525
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 726
 • ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Public domain
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • travivu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ travivu
 • travivus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ travivus
 • travivos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ travivos
 • travivis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ travivis
 • travivas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ travivas
 • adaptu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adaptu
 • adaptus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adaptus
 • adaptos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adaptos
 • adaptis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adaptis
 • adaptas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adaptas

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ