ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Suomi]

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 5.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.591
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 57.778
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 980
 • ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Tarja Mitrovic
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • kitkerä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kitkerä
 • porsaanliha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ porsaanliha
 • kananliha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kananliha
 • tarjoiluvalmis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tarjoiluvalmis
 • kylmäallas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kylmäallas
 • luoksepääsemätön ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ luoksepääsemätön
 • kaihtaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaihtaa
 • suikaloida ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suikaloida
 • syvetä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ syvetä
 • totuttaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ totuttaa

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ