ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Français]

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 275.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 35.666
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 162.474
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 186
 • ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Luke Ma
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Orkecia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Orkecia
 • dent de scie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dent de scie
 • Autexier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Autexier
 • dupera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dupera
 • Perrillart ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Perrillart
 • Dupéré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dupéré
 • Dupérat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dupérat
 • Guyonnet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Guyonnet
 • Rouvillois ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rouvillois
 • Daydé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Daydé

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ