ਲੋਂਬਾਰਦ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Lombàrd]

ਲੋਂਬਾਰਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 21
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 3.209
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 152
  • ਲੋਂਬਾਰਦ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Eric Hossinger
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ