ਲੋਂਬਾਰਦ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Lombàrd]

ਲੋਂਬਾਰਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.500.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 21
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 3.521
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 172
 • ਲੋਂਬਾਰਦ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Eric Hossinger
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • sguàita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sguàita
 • inarcà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inarcà
 • giustà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giustà
 • giónta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giónta
 • giontà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giontà
 • carabàttola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ carabàttola
 • nòtes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nòtes
 • frontà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frontà
 • stracch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stracch
 • negà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ negà

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ