ਮਾਲੇਈ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਮਾਲੇਈ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • kuil ਉਚਾਰਨ kuil
  • ke ਉਚਾਰਨ ke
  • lebih ਉਚਾਰਨ lebih
  • gajah putih ਉਚਾਰਨ gajah putih
  • tomato ਉਚਾਰਨ tomato
  • pada ਉਚਾਰਨ pada
  • salad ਉਚਾਰਨ salad
  • di ਉਚਾਰਨ di
  • portfolio ਉਚਾਰਨ portfolio
  • Dari ਉਚਾਰਨ Dari

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਮਾਲੇਈ)?