ਨਾਰਵੇਈ ਨਿਨੋਰਸਕ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਨਾਰਵੇਈ ਨਿਨੋਰਸਕ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • bjørnebær ਉਚਾਰਨ bjørnebær
  • Jøssing ਉਚਾਰਨ Jøssing
  • Lundehund ਉਚਾਰਨ Lundehund
  • rein ਉਚਾਰਨ rein
  • or ਉਚਾਰਨ or
  • garden ਉਚਾਰਨ garden
  • kone ਉਚਾਰਨ kone
  • trygg ਉਚਾਰਨ trygg
  • frisk ਉਚਾਰਨ frisk
  • brugde ਉਚਾਰਨ brugde

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਨਾਰਵੇਈ ਨਿਨੋਰਸਕ)?