ਰੋਮਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Română]

ਰੋਮਾਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 24.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.894
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 25.990
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 328
 • ਰੋਮਾਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Camil Ghircoias
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Chelaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chelaru
 • Borzești ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Borzești
 • extenuat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ extenuat
 • stresat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stresat
 • senzație ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ senzație
 • Palatul Elisabeta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Palatul Elisabeta
 • copi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ copi
 • lupii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lupii
 • Kornis-kastély ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kornis-kastély
 • vinegretă ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vinegretă

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ