ਰੋਮਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Română]

ਰੋਮਾਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 24.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.781
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 25.904
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 3
  • ਰੋਮਾਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Camil Ghircoias