ਰੋਮਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Română]

ਰੋਮਾਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 24.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.942
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 26.105
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 383
 • ਰੋਮਾਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Camil Ghircoias
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • păsările ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ păsările
 • hategan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hategan
 • adiabatic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adiabatic
 • aorist ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aorist
 • Străjerul ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Străjerul
 • boiniceanu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boiniceanu
 • multimodal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ multimodal
 • salmastră ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salmastră
 • Dragostea din tei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dragostea din tei
 • descreștinare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ descreștinare

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ