ਵੇਨੇਸ਼ੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਵੇਨੇਸ਼ੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • funghi ਉਚਾਰਨ funghi
  • can ਉਚਾਰਨ can
  • vaca ਉਚਾਰਨ vaca
  • macaron ਉਚਾਰਨ macaron
  • fortàja ਉਚਾਰਨ fortàja
  • vèneta ਉਚਾਰਨ vèneta
  • ògio ਉਚਾਰਨ ògio
  • łuna ਉਚਾਰਨ łuna
  • pómo ਉਚਾਰਨ pómo
  • 10 ਉਚਾਰਨ 10

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਵੇਨੇਸ਼ੀ)?