ਵੋਲਾਪੂਕ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਵੋਲਾਪੂਕ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Jan ਉਚਾਰਨ Jan
  • Jon ਉਚਾਰਨ Jon
  • dog ਉਚਾਰਨ dog
  • plöm ਉਚਾਰਨ plöm
  • dilovik ਉਚਾਰਨ dilovik
  • cun ਉਚਾਰਨ cun
  • Nebel ਉਚਾਰਨ Nebel
  • mög ਉਚਾਰਨ mög
  • volapük ਉਚਾਰਨ volapük
  • do ਉਚਾਰਨ do

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਵੋਲਾਪੂਕ)?