ਜ਼ੁਆਂਗ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਜ਼ੁਆਂਗ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • mak fwengz ਉਚਾਰਨ mak fwengz
  • ciengx ਉਚਾਰਨ ciengx
  • mak nyungz ਉਚਾਰਨ mak nyungz
  • cwengx ਉਚਾਰਨ cwengx
  • lweng ਉਚਾਰਨ lweng
  • lonx ਉਚਾਰਨ lonx
  • langx ਉਚਾਰਨ langx
  • raemx ਉਚਾਰਨ raemx
  • BAE ਉਚਾਰਨ BAE
  • cup ਉਚਾਰਨ cup

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਜ਼ੁਆਂਗ)?