ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[汉语]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.091.782.930
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 25.079
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 92.960
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 658
 • ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Jakub Hałun
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 霎时间 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 霎时间
 • 虛妄 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 虛妄
 • 有什么菜可以推荐的 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 有什么菜可以推荐的
 • 身侧 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 身侧
 • 万物回春 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 万物回春
 • 熟习 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 熟习
 • 望而生畏 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 望而生畏
 • 大剌剌 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 大剌剌
 • 道場 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 道場
 • 刻划 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 刻划

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ