ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[汉语]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.100.000.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 26.525
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 104.788
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 32
 • ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Jakub Hałun
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • 提箱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 提箱
 • 提留 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 提留
 • Yixin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yixin
 • Chengjun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chengjun
 • Zhifei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zhifei
 • 古女冠子 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 古女冠子
 • 女冠子 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 女冠子
 • 风帖儿 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 风帖儿
 • 傳贊 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 傳贊
 • 任俠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 任俠

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ