ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[汉语]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.091.782.930
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 25.763
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 99.507
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 0
  • ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Jakub Hałun