ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

abundance

abundance ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • lime ਉਚਾਰਨ lime [en]
 • 豊富 ਉਚਾਰਨ 豊富 [ja]
 • za ਉਚਾਰਨ za [bs]
 • فرط ਉਚਾਰਨ فرط [fa]
 • изобилие ਉਚਾਰਨ изобилие [bg]
 • nala ਉਚਾਰਨ nala [it]
 • abundancia ਉਚਾਰਨ abundancia [es]
 • dostatek ਉਚਾਰਨ dostatek [pl]
 • достаток ਉਚਾਰਨ достаток [ru]
 • repletion ਉਚਾਰਨ repletion [en]
 • برکت ਉਚਾਰਨ برکت [fa]
 • שם עצם) שפע) ਉਚਾਰਨ שם עצם) שפע) [he]
 • iwwerfloss ਉਚਾਰਨ iwwerfloss [lb]
 • overflod ਉਚਾਰਨ overflod [da]
 • makuru ਉਚਾਰਨ makuru [mi]
 • uwandi ਉਚਾਰਨ uwandi [sn]
 • багацце ਉਚਾਰਨ багацце [be]
 • زحام ਉਚਾਰਨ زحام [ar]
 • digonedd ਉਚਾਰਨ digonedd [cy]
 • rykdom ਉਚਾਰਨ rykdom [fy]
 • ความอุดมสมบูรณ์ ਉਚਾਰਨ ความอุดมสมบูรณ์ [th]
 • ugaritasun ਉਚਾਰਨ ugaritasun [eu]
 • שפע ਉਚਾਰਨ שפע [he]
 • abondança ਉਚਾਰਨ abondança [oc]
 • kelebihan ਉਚਾਰਨ kelebihan [ms]
 • abondantie ਉਚਾਰਨ abondantie [nl]
 • Abundanz ਉਚਾਰਨ Abundanz [de]
 • 풍부 ਉਚਾਰਨ 풍부 [ko]
 • palooza ਉਚਾਰਨ palooza [en]
 • abundenco ਉਚਾਰਨ abundenco [eo]
 • maguta ਉਚਾਰਨ maguta [sn]
 • بھرمار ਉਚਾਰਨ بھرمار [ur]
 • abbunnanza ਉਚਾਰਨ abbunnanza [scn]
 • cafarnaya ਉਚਾਰਨ cafarnaya [ast]
 • αφθονία ਉਚਾਰਨ αφθονία [el]
 • oparotasun ਉਚਾਰਨ oparotasun [eu]
 • فرط محبت ਉਚਾਰਨ فرط محبت [ur]
 • dheeraad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dheeraad [so] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • puilhentez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puilhentez [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • abundanza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abundanza [rm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agundanzia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agundanzia [an] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bese saka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bese saka [ak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ubuninzi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubuninzi [xh] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • urwunguko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ urwunguko [rw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • epifijem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ epifijem [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • fahavokarana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fahavokarana [mg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • heeshi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ heeshi [so] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • isibhidli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ isibhidli [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • macandi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ macandi [so] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • monono ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ monono [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ