ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

acronyms

acronyms ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • LOL ਉਚਾਰਨ LOL [en]
 • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
 • laser ਉਚਾਰਨ laser [en]
 • UNESCO ਉਚਾਰਨ UNESCO [en]
 • MySQL ਉਚਾਰਨ MySQL [en]
 • CERN ਉਚਾਰਨ CERN [en]
 • SQL ਉਚਾਰਨ SQL [en]
 • NATO ਉਚਾਰਨ NATO [tr]
 • WWW ਉਚਾਰਨ WWW [en]
 • roflcopter ਉਚਾਰਨ roflcopter [en]
 • BBVA ਉਚਾਰਨ BBVA [es]
 • roflmao ਉਚਾਰਨ roflmao [en]
 • ISA ਉਚਾਰਨ ISA [et]
 • PHP ਉਚਾਰਨ PHP [en]
 • NASDAQ ਉਚਾਰਨ NASDAQ [en]
 • Gerd ਉਚਾਰਨ Gerd [ca]
 • KGB ਉਚਾਰਨ KGB [en]
 • IUPAC ਉਚਾਰਨ IUPAC [en]
 • HEPA ਉਚਾਰਨ HEPA [en]
 • guid ਉਚਾਰਨ guid [en]
 • ong ਉਚਾਰਨ ong [fr]
 • VGA ਉਚਾਰਨ VGA [en]
 • swat ਉਚਾਰਨ swat [en]
 • CSS ਉਚਾਰਨ CSS [de]
 • Towie ਉਚਾਰਨ Towie [en]
 • B.I.O.S. ਉਚਾਰਨ B.I.O.S. [en]
 • MS-DOS ਉਚਾਰਨ MS-DOS [en]
 • ARG ਉਚਾਰਨ ARG [sv]
 • XML ਉਚਾਰਨ XML [en]
 • LVB ਉਚਾਰਨ LVB [de]
 • RSS ਉਚਾਰਨ RSS [en]
 • Astra ਉਚਾਰਨ Astra [cs]
 • CIVETS ਉਚਾਰਨ CIVETS [en]
 • fubar ਉਚਾਰਨ fubar [en]
 • Batna ਉਚਾਰਨ Batna [fo]
 • WYSIWYG ਉਚਾਰਨ WYSIWYG [en]
 • Loe ਉਚਾਰਨ Loe [de]
 • BRICs ਉਚਾਰਨ BRICs [en]
 • SCSI ਉਚਾਰਨ SCSI [en]
 • INSEE ਉਚਾਰਨ INSEE [fr]
 • glid ਉਚਾਰਨ glid [yi]
 • ATR ਉਚਾਰਨ ATR [de]
 • MiFid ਉਚਾਰਨ MiFid [en]
 • DARPA ਉਚਾਰਨ DARPA [en]
 • Cispa ਉਚਾਰਨ Cispa [lmo]
 • Wimps ਉਚਾਰਨ Wimps [en]
 • WIPO ਉਚਾਰਨ WIPO [en]
 • NIG ਉਚਾਰਨ NIG [en]
 • Sira ਉਚਾਰਨ Sira [no]
 • СМС ਉਚਾਰਨ СМС [ru]
 • WWII ਉਚਾਰਨ WWII [en]
 • STEMI ਉਚਾਰਨ STEMI [en]
 • grads ਉਚਾਰਨ grads [en]
 • Ipex ਉਚਾਰਨ Ipex [en]
 • UNIVAC ਉਚਾਰਨ UNIVAC [en]
 • POSSLQ ਉਚਾਰਨ POSSLQ [en]
 • CIDR ਉਚਾਰਨ CIDR [en]
 • TAZ ਉਚਾਰਨ TAZ [tt]
 • eMac ਉਚਾਰਨ eMac [en]
 • UGT ਉਚਾਰਨ UGT [es]
 • ΔΝΤ ਉਚਾਰਨ ΔΝΤ [el]
 • Ε.ΥΔ.Α.Π. ਉਚਾਰਨ Ε.ΥΔ.Α.Π. [el]
 • POTUS ਉਚਾਰਨ POTUS [en]
 • Ε.Σ.Υ. ਉਚਾਰਨ Ε.Σ.Υ. [el]
 • Ι.Κ.Α. ਉਚਾਰਨ Ι.Κ.Α. [el]
 • RATM ਉਚਾਰਨ RATM [en]
 • pac ਉਚਾਰਨ pac [en]
 • Π.Ε.Α.Ε.Α. ਉਚਾਰਨ Π.Ε.Α.Ε.Α. [el]
 • Α.Ε.Π. ਉਚਾਰਨ Α.Ε.Π. [el]
 • Ο.Π.Α.Π. ਉਚਾਰਨ Ο.Π.Α.Π. [el]
 • Φ.Π.Α. ਉਚਾਰਨ Φ.Π.Α. [el]
 • Wace ਉਚਾਰਨ Wace [en]
 • C's ਉਚਾਰਨ C's [en]
 • Acea ਉਚਾਰਨ Acea [ro]
 • CCOO ਉਚਾਰਨ CCOO [es]
 • ΕΡΕ ਉਚਾਰਨ ΕΡΕ [el]
 • NRO ਉਚਾਰਨ NRO [de]
 • SOAD ਉਚਾਰਨ SOAD [en]
 • Ο.Ο.Σ.Α. ਉਚਾਰਨ Ο.Ο.Σ.Α. [el]
 • ΚΝΕ ਉਚਾਰਨ ΚΝΕ [el]
 • Σ.Α.Τ.Α. ਉਚਾਰਨ Σ.Α.Τ.Α. [el]
 • Α.Π.Θ. ਉਚਾਰਨ Α.Π.Θ. [el]
 • LOD score ਉਚਾਰਨ LOD score [en]
 • Π.Α.Θ.Ε. ਉਚਾਰਨ Π.Α.Θ.Ε. [el]
 • Ο.Η.Ε. ਉਚਾਰਨ Ο.Η.Ε. [el]
 • ARDS (abbreviation) ਉਚਾਰਨ ARDS (abbreviation) [en]
 • Echelle NIHSS ਉਚਾਰਨ Echelle NIHSS [fr]
 • SIFI ਉਚਾਰਨ SIFI [en]
 • Ε.Τ.Ε. ਉਚਾਰਨ Ε.Τ.Ε. [el]
 • Η.Λ.Π.Α.Π. ਉਚਾਰਨ Η.Λ.Π.Α.Π. [el]
 • Ο.Τ.Ε. ਉਚਾਰਨ Ο.Τ.Ε. [el]
 • arom ਉਚਾਰਨ arom [sv]