ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adjectiv

adjectiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pan ਉਚਾਰਨ pan [en]
 • vert ਉਚਾਰਨ vert [fr]
 • tolerant ਉਚਾਰਨ tolerant [en]
 • pi ਉਚਾਰਨ pi [en]
 • atomic ਉਚਾਰਨ atomic [en]
 • szép ਉਚਾਰਨ szép [hu]
 • Bol ਉਚਾਰਨ Bol [fr]
 • vad ਉਚਾਰਨ vad [hu]
 • gamin ਉਚਾਰਨ gamin [fr]
 • forró ਉਚਾਰਨ forró [hu]
 • tang ਉਚਾਰਨ tang [en]
 • comic ਉਚਾਰਨ comic [en]
 • zor ਉਚਾਰਨ zor [tr]
 • brunet ਉਚਾਰਨ brunet [yi]
 • jó ਉਚਾਰਨ [hu]
 • senin ਉਚਾਰਨ senin [tr]
 • aktuális ਉਚਾਰਨ aktuális [hu]
 • alacsony ਉਚਾਰਨ alacsony [hu]
 • általános ਉਚਾਰਨ általános [hu]
 • ROS ਉਚਾਰਨ ROS [sv]
 • piramidal ਉਚਾਰਨ piramidal [pt]
 • 珍しい ਉਚਾਰਨ 珍しい [ja]
 • zil ਉਚਾਰਨ zil [tr]
 • alattomos ਉਚਾਰਨ alattomos [hu]
 • akaratos ਉਚਾਰਨ akaratos [hu]
 • védő ਉਚਾਰਨ védő [hu]
 • animator ਉਚਾਰਨ animator [en]
 • jad ਉਚਾਰਨ jad [pl]
 • altató ਉਚਾਰਨ altató [hu]
 • grandios ਉਚਾਰਨ grandios [sv]
 • alázatos ਉਚਾਰਨ alázatos [hu]
 • álszent ਉਚਾਰਨ álszent [hu]
 • büszke ਉਚਾਰਨ büszke [hu]
 • răsunător ਉਚਾਰਨ răsunător [ro]
 • reproving ਉਚਾਰਨ reproving [en]
 • monastic ਉਚਾਰਨ monastic [en]
 • gardin ਉਚਾਰਨ gardin [da]
 • Briant ਉਚਾਰਨ Briant [ro]
 • baš ਉਚਾਰਨ baš [sl]
 • claustral ਉਚਾਰਨ claustral [es]
 • álmos ਉਚਾਰਨ álmos [hu]
 • bús ਉਚਾਰਨ bús [hu]
 • monstruos ਉਚਾਰਨ monstruos [es]
 • olcsó ਉਚਾਰਨ olcsó [hu]
 • szent ਉਚਾਰਨ szent [hu]
 • alsó ਉਚਾਰਨ alsó [hu]
 • ovin ਉਚਾਰਨ ovin [fr]
 • csendes ਉਚਾਰਨ csendes [hu]
 • kyl ਉਚਾਰਨ kyl [sv]
 • faggyús ਉਚਾਰਨ faggyús [hu]
 • gynnsam ਉਚਾਰਨ gynnsam [sv]
 • állhatatos ਉਚਾਰਨ állhatatos [hu]
 • roşcat ਉਚਾਰਨ roşcat [ro]
 • mglisty ਉਚਾਰਨ mglisty [pl]
 • mohorât ਉਚਾਰਨ mohorât [ro]
 • poznaş ਉਚਾਰਨ poznaş [ro]
 • rabló ਉਚਾਰਨ rabló [hu]
 • cartezian ਉਚਾਰਨ cartezian [ro]
 • alkalmazkodó ਉਚਾਰਨ alkalmazkodó [hu]
 • tyckmycken ਉਚਾਰਨ tyckmycken [sv]
 • simţitor ਉਚਾਰਨ simţitor [ro]
 • filtrant ਉਚਾਰਨ filtrant [ro]
 • încruntat ਉਚਾਰਨ încruntat [ro]
 • álnok ਉਚਾਰਨ álnok [hu]
 • dörgő ਉਚਾਰਨ dörgő [hu]
 • zard ਉਚਾਰਨ zard [ja]
 • deşucheat ਉਚਾਰਨ deşucheat [ro]
 • precar ਉਚਾਰਨ precar [ia]
 • vederos ਉਚਾਰਨ vederos [ro]
 • nemulţumitor ਉਚਾਰਨ nemulţumitor [ro]
 • akaratlan ਉਚਾਰਨ akaratlan [hu]
 • álmatlan ਉਚਾਰਨ álmatlan [hu]
 • acherontic ਉਚਾਰਨ acherontic [ro]
 • alkoholmentes ਉਚਾਰਨ alkoholmentes [hu]
 • limbut ਉਚਾਰਨ limbut [ro]
 • subţiratic ਉਚਾਰਨ subţiratic [ro]
 • Viron ਉਚਾਰਨ Viron [fi]
 • beztrestný ਉਚਾਰਨ beztrestný [cs]
 • akrobatikus ਉਚਾਰਨ akrobatikus [hu]
 • tavaszi ਉਚਾਰਨ tavaszi [hu]
 • lustruit ਉਚਾਰਨ lustruit [ro]
 • ţicnit ਉਚਾਰਨ ţicnit [ro]
 • inconştient ਉਚਾਰਨ inconştient [ro]
 • roşcovan ਉਚਾਰਨ roşcovan [ro]
 • államközi ਉਚਾਰਨ államközi [hu]
 • pardosit ਉਚਾਰਨ pardosit [ro]
 • constituţional ਉਚਾਰਨ constituţional [ro]
 • sardon ਉਚਾਰਨ sardon [vec]
 • fruntaş ਉਚਾਰਨ fruntaş [ro]
 • urâţi ਉਚਾਰਨ urâţi [ro]
 • arhaizant ਉਚਾਰਨ arhaizant [ro]
 • fagyos ਉਚਾਰਨ fagyos [hu]
 • alantas ਉਚਾਰਨ alantas [hu]
 • alkalmatlan ਉਚਾਰਨ alkalmatlan [hu]
 • neolitic ਉਚਾਰਨ neolitic [ro]
 • infirmat ਉਚਾਰਨ infirmat [ro]
 • zirək ਉਚਾਰਨ zirək [az]
 • fastuos ਉਚਾਰਨ fastuos [ro]
 • înnorat ਉਚਾਰਨ înnorat [ro]
 • şui ਉਚਾਰਨ şui [ro]