ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

administration

administration ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ