ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adultery

adultery ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • adulto ਉਚਾਰਨ adulto [es]
 • philander ਉਚਾਰਨ philander [en]
 • 不倫 ਉਚਾਰਨ 不倫 [ja]
 • adulterio ਉਚਾਰਨ adulterio [es]
 • adulti ਉਚਾਰਨ adulti [eo]
 • прелюбодеяние ਉਚਾਰਨ прелюбодеяние [ru]
 • ניאוף ਉਚਾਰਨ ניאוף [he]
 • godineb ਉਚਾਰਨ godineb [cy]
 • سفاح ਉਚਾਰਨ سفاح [ar]
 • נאוף ਉਚਾਰਨ נאוף [he]
 • перелюбство ਉਚਾਰਨ перелюбство [uk]
 • سِفَاح ਉਚਾਰਨ سِفَاح [ar]
 • püremu ਉਚਾਰਨ püremu [mi]
 • การผิดประเวณี ਉਚਾਰਨ การผิดประเวณี [th]
 • سِفاح ਉਚਾਰਨ سِفاح [ar]
 • пералюб ਉਚਾਰਨ пералюб [be]
 • utroskap ਉਚਾਰਨ utroskap [no]
 • adurterju ਉਚਾਰਨ adurterju [scn]
 • adoltre ਉਚਾਰਨ adoltre [oc]
 • ehebruch ਉਚਾਰਨ ehebruch [de]
 • säitesprong ਉਚਾਰਨ säitesprong [lb]
 • 간통 ਉਚਾਰਨ 간통 [ko]
 • uphingo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uphingo [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ukrexezo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ukrexezo [xh] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ubuhabara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubuhabara [rw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tetlaximalistli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tetlaximalistli [nah] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • makavadinolona ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makavadinolona [mg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bootswa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bootswa [st] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • boaka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boaka [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ