ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

affection

affection ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ