ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Agham

Agham ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Agham ਉਚਾਰਨ Agham [tl]
 • sukatan ਉਚਾਰਨ sukatan [tl]
 • kabatas ਉਚਾਰਨ kabatas [tl]
 • gitisig ਉਚਾਰਨ gitisig [tl]
 • dantay ਉਚਾਰਨ dantay [tl]
 • tigal ਉਚਾਰਨ tigal [tl]
 • hambinging bigat ਉਚਾਰਨ hambinging bigat [tl]
 • lahatan ਉਚਾਰਨ lahatan [tl]
 • dagsa ਉਚਾਰਨ dagsa [tl]
 • basisig ਉਚਾਰਨ basisig [tl]
 • salipapaw ਉਚਾਰਨ salipapaw [tl]
 • katiktik ਉਚਾਰਨ katiktik [tl]
 • dagikapnayan ਉਚਾਰਨ dagikapnayan [tl]
 • salumpuwit ਉਚਾਰਨ salumpuwit [tl]
 • dagsin ਉਚਾਰਨ dagsin [tl]
 • urian ਉਚਾਰਨ urian [tl]
 • kapnayan ਉਚਾਰਨ kapnayan [tl]
 • larang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ larang [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • liknayan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ liknayan [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • miktinig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miktinig [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • haynayan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haynayan [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • haykapnayan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haykapnayan [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • haying ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haying [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • habyog ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ habyog [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dihaying ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dihaying [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ