ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

aircraft

aircraft ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ