ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

airplane

airplane ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ