ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

alligator

alligator ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ