ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Almond

Almond ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • almendra ਉਚਾਰਨ almendra [es]
 • Mangel ਉਚਾਰਨ Mangel [de]
 • アーモンド ਉਚਾਰਨ アーモンド [ja]
 • Mandel ਉਚਾਰਨ Mandel [de]
 • crème de noyaux ਉਚਾਰਨ crème de noyaux [fr]
 • שקד ਉਚਾਰਨ שקד [he]
 • amendra ਉਚਾਰਨ amendra [ast]
 • 아몬드 ਉਚਾਰਨ 아몬드 [ko]
 • amygdalus ਉਚਾਰਨ amygdalus [la]
 • amygdalum ਉਚਾਰਨ amygdalum [la]
 • ametla ਉਚਾਰਨ ametla [oc]
 • arbendol ਉਚਾਰਨ arbendol [eu]
 • mandelj ਉਚਾਰਨ mandelj [sl]
 • kukuchu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kukuchu [qu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • almandezenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ almandezenn [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • munjeke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ munjeke [loz] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nguba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nguba [kmb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • thamane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ thamane [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ნუშის ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ნუშის [ka] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ