ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

also

also ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • also ਉਚਾਰਨ also [en]
  • 并 ਉਚਾਰਨ [zh]
  • cũng ਉਚਾਰਨ cũng [vi]
  • גם ਉਚਾਰਨ גם [he]
  • cuideachd ਉਚਾਰਨ cuideachd [gd]
  • אף ਉਚਾਰਨ אף [he]
  • كذلك ਉਚਾਰਨ كذلك [ar]
  • 併 ਉਚਾਰਨ [ja]
  • mar an ceudna ਉਚਾਰਨ mar an ceudna [gd]
  • ó:ni ਉਚਾਰਨ ó:ni [moh]