ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

anatomy

anatomy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hand ਉਚਾਰਨ hand [en]
 • vagina ਉਚਾਰਨ vagina [en]
 • heart ਉਚਾਰਨ heart [en]
 • mouth ਉਚਾਰਨ mouth [en]
 • head ਉਚਾਰਨ head [en]
 • tube ਉਚਾਰਨ tube [en]
 • ears ਉਚਾਰਨ ears [en]
 • boca ਉਚਾਰਨ boca [es]
 • bone ਉਚਾਰਨ bone [en]
 • DNA ਉਚਾਰਨ DNA [en]
 • pharynx ਉਚਾਰਨ pharynx [en]
 • polegar ਉਚਾਰਨ polegar [pt]
 • braço ਉਚਾਰਨ braço [pt]
 • dedo ਉਚਾਰਨ dedo [es]
 • stir ਉਚਾਰਨ stir [en]
 • clitoris ਉਚਾਰਨ clitoris [en]
 • zona ਉਚਾਰਨ zona [es]
 • trachea ਉਚਾਰਨ trachea [en]
 • hands ਉਚਾਰਨ hands [en]
 • buttock ਉਚਾਰਨ buttock [en]
 • gut ਉਚਾਰਨ gut [de]
 • lung ਉਚਾਰਨ lung [en]
 • groin ਉਚਾਰਨ groin [en]
 • hals ਉਚਾਰਨ hals [de]
 • mão ਉਚਾਰਨ mão [pt]
 • fourchette ਉਚਾਰਨ fourchette [fr]
 • bones ਉਚਾਰਨ bones [en]
 • anus ਉਚਾਰਨ anus [en]
 • axila ਉਚਾਰਨ axila [pt]
 • pancreas ਉਚਾਰਨ pancreas [en]
 • cotovelo ਉਚਾਰਨ cotovelo [pt]
 • endocrine ਉਚਾਰਨ endocrine [en]
 • piede ਉਚਾਰਨ piede [it]
 • habe ਉਚਾਰਨ habe [de]
 • orbit ਉਚਾਰਨ orbit [en]
 • vai ਉਚਾਰਨ vai [pt]
 • femur ਉਚਾਰਨ femur [en]
 • ouvido ਉਚਾਰਨ ouvido [pt]
 • 眉毛 ਉਚਾਰਨ 眉毛 [zh]
 • small intestine ਉਚਾਰਨ small intestine [en]
 • tronco ਉਚਾਰਨ tronco [es]
 • middle finger ਉਚਾਰਨ middle finger [en]
 • epiglottis ਉਚਾਰਨ epiglottis [en]
 • fascia ਉਚਾਰਨ fascia [en]
 • vulva ਉਚਾਰਨ vulva [en]
 • arms ਉਚਾਰਨ arms [en]
 • appendix ਉਚਾਰਨ appendix [en]
 • duodenum ਉਚਾਰਨ duodenum [en]
 • volar ਉਚਾਰਨ volar [es]
 • tórax ਉਚਾਰਨ tórax [es]
 • anya ਉਚਾਰਨ anya [hu]
 • fillet ਉਚਾਰਨ fillet [en]
 • párpado ਉਚਾਰਨ párpado [es]
 • vader ਉਚਾਰਨ vader [af]
 • barriga ਉਚਾਰਨ barriga [es]
 • navel ਉਚਾਰਨ navel [en]
 • pubis ਉਚਾਰਨ pubis [fr]
 • scrotum ਉਚਾਰਨ scrotum [en]
 • anular ਉਚਾਰਨ anular [pt]
 • iliopsoas ਉਚਾਰਨ iliopsoas [en]
 • 下巴 ਉਚਾਰਨ 下巴 [zh]
 • womb ਉਚਾਰਨ womb [en]
 • thorax ਉਚਾਰਨ thorax [en]
 • socket ਉਚਾਰਨ socket [en]
 • perna ਉਚਾਰਨ perna [pt]
 • fovea ਉਚਾਰਨ fovea [la]
 • seno ਉਚਾਰਨ seno [es]
 • Pons ਉਚਾਰਨ Pons [fr]
 • jaws ਉਚਾਰਨ jaws [en]
 • palate ਉਚਾਰਨ palate [en]
 • isthmus ਉਚਾਰਨ isthmus [en]
 • amygdala ਉਚਾਰਨ amygdala [en]
 • anatomie ਉਚਾਰਨ anatomie [yi]
 • fallopian tube ਉਚਾਰਨ fallopian tube [en]
 • oculus ਉਚਾਰਨ oculus [la]
 • labyrinth ਉਚਾਰਨ labyrinth [en]
 • fibula ਉਚਾਰਨ fibula [en]
 • ureter ਉਚਾਰਨ ureter [en]
 • corpus callosum ਉਚਾਰਨ corpus callosum [en]
 • nipples ਉਚਾਰਨ nipples [en]
 • Achilles tendon ਉਚਾਰਨ Achilles tendon [en]
 • hymen ਉਚਾਰਨ hymen [en]
 • alveoli ਉਚਾਰਨ alveoli [nl]
 • pulmonic ਉਚਾਰਨ pulmonic [en]
 • shoulders ਉਚਾਰਨ shoulders [en]
 • gola ਉਚਾਰਨ gola [it]
 • fundament ਉਚਾਰਨ fundament [sv]
 • vagin ਉਚਾਰਨ vagin [fr]
 • ligament ਉਚਾਰਨ ligament [en]
 • cleavage ਉਚਾਰਨ cleavage [en]
 • faringe ਉਚਾਰਨ faringe [pt]
 • ginocchio ਉਚਾਰਨ ginocchio [it]
 • plantar ਉਚਾਰਨ plantar [es]
 • khuỷu tay ਉਚਾਰਨ khuỷu tay [vi]
 • neuroglia ਉਚਾਰਨ neuroglia [it]
 • Peyer’s patch ਉਚਾਰਨ Peyer’s patch [en]
 • glottis ਉਚਾਰਨ glottis [en]
 • forearm ਉਚਾਰਨ forearm [en]
 • caviglia ਉਚਾਰਨ caviglia [it]
 • birth canal ਉਚਾਰਨ birth canal [en]