ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

appreciate

appreciate ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ