ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

approach

approach ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ