ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

approval

approval ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ