ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

arithmetic

arithmetic ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • three ਉਚਾਰਨ three [en]
 • six ਉਚਾਰਨ six [fr]
 • two ਉਚਾਰਨ two [en]
 • twenty ਉਚਾਰਨ twenty [en]
 • thousand ਉਚਾਰਨ thousand [en]
 • eleven ਉਚਾਰਨ eleven [en]
 • five ਉਚਾਰਨ five [en]
 • four ਉਚਾਰਨ four [en]
 • thirty ਉਚਾਰਨ thirty [en]
 • hundred ਉਚਾਰਨ hundred [en]
 • million ਉਚਾਰਨ million [en]
 • eight ਉਚਾਰਨ eight [en]
 • thirteen ਉਚਾਰਨ thirteen [en]
 • zero ਉਚਾਰਨ zero [en]
 • seven ਉਚਾਰਨ seven [en]
 • twelve ਉਚਾਰਨ twelve [en]
 • ninety ਉਚਾਰਨ ninety [en]
 • eighty ਉਚਾਰਨ eighty [en]
 • fifty ਉਚਾਰਨ fifty [en]
 • fourteen ਉਚਾਰਨ fourteen [en]
 • forty ਉਚਾਰਨ forty [en]
 • one hundred ਉਚਾਰਨ one hundred [en]
 • nineteen ਉਚਾਰਨ nineteen [en]
 • fifteen ਉਚਾਰਨ fifteen [en]
 • seventy ਉਚਾਰਨ seventy [en]
 • seventeen ਉਚਾਰਨ seventeen [en]
 • tot ਉਚਾਰਨ tot [de]
 • sixteen ਉਚਾਰਨ sixteen [en]
 • eighteen ਉਚਾਰਨ eighteen [en]
 • one million ਉਚਾਰਨ one million [en]
 • sixty ਉਚਾਰਨ sixty [en]
 • one hundred thousand ਉਚਾਰਨ one hundred thousand [en]
 • ten thousand ਉਚਾਰਨ ten thousand [en]
 • inestimable ਉਚਾਰਨ inestimable [es]
 • one thousand ਉਚਾਰਨ one thousand [en]
 • three hundred ਉਚਾਰਨ three hundred [en]
 • subtrahend ਉਚਾਰਨ subtrahend [en]
 • one thousand eleven ਉਚਾਰਨ one thousand eleven [en]
 • חשבון ਉਚਾਰਨ חשבון [he]
 • one thousand one ਉਚਾਰਨ one thousand one [en]
 • Zillion ਉਚਾਰਨ Zillion [en]
 • one thousand ten ਉਚਾਰਨ one thousand ten [en]
 • minuend ਉਚਾਰਨ minuend [en]
 • ten times table ਉਚਾਰਨ ten times table [en]
 • Quadrivium ਉਚਾਰਨ Quadrivium [la]
 • αριθμός ਉਚਾਰਨ αριθμός [el]
 • artimetiko ਉਚਾਰਨ artimetiko [eo]
 • نینە ਉਚਾਰਨ نینە [ku]
 • niveroniezh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ niveroniezh [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • izibalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ izibalo [xh] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 'alimakika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'alimakika [haw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ