ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

atomic bombing

atomic bombing ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ