ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

attainment

attainment ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ