ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

attitude

attitude ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ