ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

attraction

attraction ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ