ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

basic word list

basic word list ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pot ਉਚਾਰਨ pot [en]
 • material ਉਚਾਰਨ material [en]
 • street ਉਚਾਰਨ street [en]
 • automatic ਉਚਾਰਨ automatic [en]
 • steam ਉਚਾਰਨ steam [en]
 • wall ਉਚਾਰਨ wall [en]
 • kick ਉਚਾਰਨ kick [en]
 • crime ਉਚਾਰਨ crime [en]
 • coal ਉਚਾਰਨ coal [en]
 • distance ਉਚਾਰਨ distance [en]
 • shelf ਉਚਾਰਨ shelf [en]
 • probable ਉਚਾਰਨ probable [en]
 • cloth ਉਚਾਰਨ cloth [en]
 • ticket ਉਚਾਰਨ ticket [en]
 • pocket ਉਚਾਰਨ pocket [en]
 • nut ਉਚਾਰਨ nut [en]
 • waste ਉਚਾਰਨ waste [en]
 • operation ਉਚਾਰਨ operation [en]
 • danger ਉਚਾਰਨ danger [en]
 • stage ਉਚਾਰਨ stage [en]
 • dust ਉਚਾਰਨ dust [en]
 • bell ਉਚਾਰਨ bell [en]
 • solid ਉਚਾਰਨ solid [en]
 • price ਉਚਾਰਨ price [en]
 • frame ਉਚਾਰਨ frame [en]
 • owner ਉਚਾਰਨ owner [en]
 • jelly ਉਚਾਰਨ jelly [en]
 • chest ਉਚਾਰਨ chest [en]
 • igen ਉਚਾਰਨ igen [hu]
 • Horn ਉਚਾਰਨ Horn [en]
 • seem ਉਚਾਰਨ seem [en]
 • reaction ਉਚਾਰਨ reaction [en]
 • punishment ਉਚਾਰਨ punishment [en]
 • fold ਉਚਾਰਨ fold [en]
 • humour ਉਚਾਰਨ humour [en]
 • hanging ਉਚਾਰਨ hanging [en]
 • grain ਉਚਾਰਨ grain [en]
 • shame ਉਚਾਰਨ shame [en]
 • violent ਉਚਾਰਨ violent [en]
 • amusement ਉਚਾਰਨ amusement [en]
 • self ਉਚਾਰਨ self [en]
 • fiction ਉਚਾਰਨ fiction [en]
 • basin ਉਚਾਰਨ basin [en]
 • shade ਉਚਾਰਨ shade [en]
 • canvas ਉਚਾਰਨ canvas [en]
 • relation ਉਚਾਰਨ relation [en]
 • nerve ਉਚਾਰਨ nerve [en]
 • shock ਉਚਾਰਨ shock [en]
 • örvendek ਉਚਾਰਨ örvendek [hu]
 • impulse ਉਚਾਰਨ impulse [en]
 • elnézést ਉਚਾਰਨ elnézést [hu]
 • prose ਉਚਾਰਨ prose [en]
 • disgust ਉਚਾਰਨ disgust [en]
 • szervusztok ਉਚਾਰਨ szervusztok [hu]
 • szervusz ਉਚਾਰਨ szervusz [hu]
 • remekül ਉਚਾਰਨ remekül [hu]
 • megvagyok ਉਚਾਰਨ megvagyok [hu]
 • Érti ਉਚਾਰਨ Érti [hu]
 • 初出 ਉਚਾਰਨ 初出 [ja]