ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bigote

bigote ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • вусы ਉਚਾਰਨ вусы [be]
 • schnauz ਉਚਾਰਨ schnauz [lb]
 • bibote ਉਚਾਰਨ bibote [eu]
 • knír ਉਚਾਰਨ knír [cs]
 • 콧수염 ਉਚਾਰਨ 콧수염 [ko]
 • bisikleta ਉਚਾਰਨ bisikleta [tl]
 • mostacha ਉਚਾਰਨ mostacha [oc]
 • baffu ਉਚਾਰਨ baffu [scn]
 • sharubu ਉਚਾਰਨ sharubu [sw]
 • mourrenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mourrenn [br] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • moustach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ moustach [ht] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mustacci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mustacci [co] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mustaz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mustaz [rm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ