ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bokstavering

bokstavering ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • David ਉਚਾਰਨ David [en]
 • Martin ਉਚਾਰਨ Martin [de]
 • Adam ਉਚਾਰਨ Adam [en]
 • Urban ਉਚਾਰਨ Urban [en]
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik [fi]
 • Johan ਉਚਾਰਨ Johan [nl]
 • Wilhelm ਉਚਾਰਨ Wilhelm [de]
 • Gustav ਉਚਾਰਨ Gustav [hr]
 • Xerxes ਉਚਾਰਨ Xerxes [en]
 • Tore ਉਚਾਰਨ Tore [en]
 • cesar ਉਚਾਰਨ cesar [es]
 • Filip ਉਚਾਰਨ Filip [sv]
 • Rudolf ਉਚਾਰਨ Rudolf [cs]
 • Åke ਉਚਾਰਨ Åke [sv]
 • Viktor ਉਚਾਰਨ Viktor [sv]
 • Kalle ਉਚਾਰਨ Kalle [sv]
 • Niklas ਉਚਾਰਨ Niklas [de]
 • Yngve ਉਚਾਰਨ Yngve [no]
 • Sigurd ਉਚਾਰਨ Sigurd [sv]
 • Ivar ਉਚਾਰਨ Ivar [sv]
 • Helge ਉਚਾਰਨ Helge [da]
 • Petter ਉਚਾਰਨ Petter [sv]
 • Olle ਉਚਾਰਨ Olle [sv]
 • Bertil ਉਚਾਰਨ Bertil [sv]
 • Ludvig ਉਚਾਰਨ Ludvig [sv]
 • Qvintus ਉਚਾਰਨ Qvintus [sv]
 • ärlig ਉਚਾਰਨ ärlig [sv]
 • Östen ਉਚਾਰਨ Östen [sv]
 • Zäta ਉਚਾਰਨ Zäta [sv]