ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

buddhist

buddhist ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 鑑真 ਉਚਾਰਨ 鑑真 [ja]
 • Anicca ਉਚਾਰਨ Anicca [hi]
 • 佛教徒 ਉਚਾਰਨ 佛教徒 [ja]
 • Vajrayana ਉਚਾਰਨ Vajrayana [sa]
 • Toba Sōjō ਉਚਾਰਨ Toba Sōjō [ja]
 • 苦海无边 ਉਚਾਰਨ 苦海无边 [zh]
 • בודהיסטי ਉਚਾਰਨ בודהיסטי [he]
 • Nyanaponika ਉਚਾਰਨ Nyanaponika [de]
 • Ayya Khema ਉਚਾਰਨ Ayya Khema [de]
 • Barlaam ਉਚਾਰਨ Barlaam [en]
 • Buddhadasa ਉਚਾਰਨ Buddhadasa [th]
 • 回头是岸 ਉਚਾਰਨ 回头是岸 [zh]
 • Nikkyo Niwano ਉਚਾਰਨ Nikkyo Niwano [ja]
 • anattā ਉਚਾਰਨ anattā [pi]
 • Bùdachais ਉਚਾਰਨ Bùdachais [gd]
 • Kausīdya ਉਚਾਰਨ Kausīdya [sa]
 • 説経 ਉਚਾਰਨ 説経 [ja]
 • Sangharakshita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sangharakshita [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • บาป ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ บาป [th] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yidam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yidam [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Santikaro Bhikku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Santikaro Bhikku [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ajahn Candasiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ajahn Candasiri [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Baudha nath ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Baudha nath [ne] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ajahn Sumedho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ajahn Sumedho [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ