ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

capacity

capacity ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ