ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Chinese

Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • jade ਉਚਾਰਨ jade [en]
 • 爱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • aimer ਉਚਾਰਨ aimer [fr]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 愛 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 七 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 中国人 ਉਚਾਰਨ 中国人 [ja]
 • ng ਉਚਾਰਨ ng [tl]
 • 粤语 ਉਚਾਰਨ 粤语 [yue]
 • 皆 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • tofu ਉਚਾਰਨ tofu [en]
 • han ਉਚਾਰਨ han [es]
 • 书包 ਉਚਾਰਨ 书包 [zh]
 • 窈窕 ਉਚਾਰਨ 窈窕 [zh]
 • 艾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 粵語 ਉਚਾਰਨ 粵語 [yue]
 • 矮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 大栅栏 ਉਚਾਰਨ 大栅栏 [zh]
 • Cantonese ਉਚਾਰਨ Cantonese [en]
 • wok ਉਚਾਰਨ wok [nl]
 • 早上好 ਉਚਾਰਨ 早上好 [zh]
 • Confucius ਉਚਾਰਨ Confucius [en]
 • 大願地藏菩萨 ਉਚਾਰਨ 大願地藏菩萨 [zh]
 • sino ਉਚਾਰਨ sino [es]
 • 唉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 广州话 ਉਚਾਰਨ 广州话 [yue]
 • 風水 ਉਚਾਰਨ 風水 [zh]
 • 饮料 ਉਚਾਰਨ 饮料 [zh]
 • 潮州话 ਉਚਾਰਨ 潮州话 [yue]
 • 敖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • cantonês ਉਚਾਰਨ cantonês [pt]
 • 那个 ਉਚਾਰਨ 那个 [zh]
 • 马鸣 ਉਚਾਰਨ 马鸣 [zh]
 • 地藏王菩薩 ਉਚਾਰਨ 地藏王菩薩 [zh]
 • 圓寂 ਉਚਾਰਨ 圓寂 [zh]
 • 癌 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 哎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 披露 ਉਚਾਰਨ 披露 [ja]
 • 埃 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 歐 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 世界末日 ਉਚਾਰਨ 世界末日 [zh]
 • Yuja Wang ਉਚਾਰਨ Yuja Wang [en]
 • 広東語 ਉਚਾਰਨ 広東語 [ja]
 • 警戒 ਉਚਾਰਨ 警戒 [ja]
 • 兰亭序 ਉਚਾਰਨ 兰亭序 [zh]
 • 呆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 花海 ਉਚਾਰਨ 花海 [zh]
 • 日里 ਉਚਾਰਨ 日里 [hsn]
 • qigong ਉਚਾਰਨ qigong [sv]
 • chuu-goku-go ਉਚਾਰਨ chuu-goku-go [ja]
 • кантонский ਉਚਾਰਨ кантонский [ru]
 • 嫪毐 ਉਚਾਰਨ 嫪毐 [zh]
 • 광둥어 ਉਚਾਰਨ 광둥어 [ko]
 • kantoński ਉਚਾਰਨ kantoński [pl]
 • Sinology ਉਚਾਰਨ Sinology [en]
 • bok choy ਉਚਾਰਨ bok choy [en]
 • 肝儿颤 ਉਚਾਰਨ 肝儿颤 [zh]
 • 挨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • yin ਉਚਾਰਨ yin [en]
 • 夜里 ਉਚਾਰਨ 夜里 [zh]
 • 哀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 小人书 ਉਚਾਰਨ 小人书 [zh]
 • 嘔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嚄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ai Weiwei ਉਚਾਰਨ Ai Weiwei [en]
 • 烟花易冷 ਉਚਾਰਨ 烟花易冷 [zh]
 • 计算机 ਉਚਾਰਨ 计算机 [zh]
 • 广府话 ਉਚਾਰਨ 广府话 [yue]
 • 中藥 ਉਚਾਰਨ 中藥 [yue]
 • 吽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 寿 ਉਚਾਰਨ 寿 [ja]
 • 喔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 欸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Kantonesisch ਉਚਾਰਨ Kantonesisch [de]
 • sina weibo ਉਚਾਰਨ sina weibo [en]
 • 强拆 ਉਚਾਰਨ 强拆 [zh]
 • 嗳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • cantonés ਉਚਾਰਨ cantonés [es]
 • 大願地藏菩薩 ਉਚਾਰਨ 大願地藏菩薩 [zh]
 • 李克強 ਉਚਾਰਨ 李克強 [ja]
 • 稻香 ਉਚਾਰਨ 稻香 [zh]
 • 鷽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 高压锅 ਉਚਾਰਨ 高压锅 [zh]
 • Lao Tzu ਉਚਾਰਨ Lao Tzu [en]
 • 蔼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 拗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 中醫 ਉਚਾਰਨ 中醫 [yue]
 • 艹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鴎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • Kantonesisk ਉਚਾਰਨ Kantonesisk [da]
 • kung fu ਉਚਾਰਨ kung fu [pt]
 • 火星哥 ਉਚਾਰਨ 火星哥 [zh]
 • Min Nan ਉਚਾਰਨ Min Nan [nan]
 • 兯 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • manchow ਉਚਾਰਨ manchow [en]
 • Jet Li ਉਚਾਰਨ Jet Li [en]
 • 福斗 ਉਚਾਰਨ 福斗 [zh]