ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

chivalry

chivalry ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ