ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

civilisation

civilisation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • culture ਉਚਾਰਨ culture [en]
  • Mycenae ਉਚਾਰਨ Mycenae [en]
  • Mycenaean ਉਚਾਰਨ Mycenaean [en]
  • Minoan ਉਚਾਰਨ Minoan [en]
  • Linear A ਉਚਾਰਨ Linear A [en]
  • Linear B ਉਚਾਰਨ Linear B [en]