ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cocoa

cocoa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • cacao ਉਚਾਰਨ
    cacao [en]
  • kakaowe ਉਚਾਰਨ
    kakaowe [pl]
  • kakaowy ਉਚਾਰਨ
    kakaowy [pl]
  • khokho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ khokho [ss] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ