ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

colonisation

colonisation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ