ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

comfortable

comfortable ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ