ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

communicate

communicate ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ